Fizjoterapia
Damian Tatura

Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna

Terapia manualna Mulligana

Metoda Fascial Distortion Model (FDM)

FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego.

Metoda PNF – proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe.

Głównym celem terapii jest pomoc w osiągnięciu przez pacjenta jak najwyższego poziomu funkcjonalnego.

PNF jest metodą globalną i kompleksową, nie skupia się na jednym fragmencie ciała lecz uznaje człowieka jako całość. Bazuje na trójpłaszczyznowych wzorcach funkcjonalnych.

 

Kinesiology Taping

Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/k-active tape.

Funkcjonalna Terapia Manualna

Celem terapii jest zniesienie bólu i przywrócenie normalnej ruchomości w zablokowanych partiach kręgosłupa lub stawach.

Terapia punktów spustowych

Celem terapii punktów spustowych jest redukcja objawów bólowych oraz poprawa funkcjonowania pacjenta. Poprzez manualną kompresję tkanki, techniki napnij-rozluźnij, techniki energizacji mięśniowej uzyskuje się dezaktywację punktów spustowych.

Terapia punktów spustowych
Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

 

Trójpłaszczyznowa korekcja skolioz

Terapia Lehnert-Schroth jest metodą szeroko stosowaną w krajach zachodnich i godną polecenia ze względu na wieloaspektowe podejście do zagadnień korekcji skolioz

Godziny wizyt

Poniedziałek 8.00-20.00

Wtorek 8.00-20.00

Środa 8.00-20.00

Czwartek 8.00-20.00

Piątek 8.00-20.00

DTreh Fizjoterapia

Kontakt

Telefon: 501-807-854

e-mail: d.tatura@dtreh.pl